Home

Hypnotherapie

Voor veel mensen is hypnotherapie een prettige en effectieve vorm van psychotherapie. Het is ook een van de oudste vormen daarvan: Sigmund Freud, grondlegger van de psycho-analyse en psychotherapie gebruikte al veelvuldig hypnosetechnieken.
We zoeken via gesprekken, emoties en lichaamsgewaarwordingen en met behulp van trance - een ontspannen én geconcentreerde toestand - naar de diepere oorzaak van problemen.
Daarna kunnen we met moderne veranderingstechnieken, door het activeren van innerlijke hulpbronnen en het zo nodig aanleren van nieuwe vaardigheden veranderingen op gang brengen die voor jou wenselijk zijn.

In trance is het mogelijk om op een dieper niveau contact te maken met je zelf, met je emotionele geheugen en met je soms onbewuste drijfveren. Door de diepe ontspanning van de trance heb je minder last van vaste en vaak blokkerende gedachtenpatronen en sta je meer open voor oplossingen en zelfinzicht.
De meeste mensen vinden het fijn om vanuit het contact met hun onbewuste zelf te ontdekken hoe ze hun problemen kunnen aanpakken. In plaats van te koersen op advies van anderen helpt hypnotherapie je om in contact te komen met je eigen hulpbronnen en om die te gaan gebruiken, zodat je samen met de therapeut aan jezelf kunt werken.

Meer weten?

Ervaringen lezen van verschillende mensen met hypnotherapie?
Klik dan op onderstaande link.

... dat hypnose niets te maken heeft met je controle verliezen

Meer weten over hypnotherapie?

Klik dan op onderstaande links.

Praktische info  www.hypnotherapie.nl  www.hypnotherapiezuidlimburg.nl