Hypnotherapie

Voor veel mensen is de hypnotherapie een prettige en effectieve vorm van psychotherapie, het is ook een van de oudste vormen daarvan. We maken behalve van gesprekken ook gebruik van emoties en lichaamsgewaarwordingen en we kijken met behulp van trance - een ontspannen én geconcentreerde toestand - naar de diepere oorzaken van problemen.
Daarna kunnen we met moderne veranderingstechnieken, door het activeren van innerlijke hulpbronnen en het zonodig aanleren van nieuwe vaardigheden veranderingen op gang brengen die voor jou wenselijk zijn.

Diepe ontspanning

In trance is het mogelijk om op een dieper niveau contact te maken met je zelf, met je emotionele geheugen en met je soms onbewuste drijfveren. Door die diepe ontspanning van de trance heb je minder last van vaste en vaak blokkerende gedachtenpatronen en sta je meer open voor oplossingen en zelfinzicht.

Meer weten?

Lees over de ervaringen met deze vorm van therapie.
Klik op onderstaande knop.
Hypnose heeft niets te maken met controleverliesMeer weten over hypnotherapie:
Klik op onderstaande link.
www.hypnotherapie.nl

  • Bezoek onze Facebookpagina:
  • acebook